Bezpieczeństwo w szkole w czasach pandemii

Z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 wracamy do nauki w trybie stacjonarnym. Lekcje będą się jednak odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zanim przyjdziecie na pierwsze zajęcia, zapoznajcie się z nowymi zasadami bezpieczeństwa w naszych placówkach.

Zasady bezpieczeństwa dla słuchaczy Bradbury English School

  1. Zostań w domu jeśli źle się czujesz. Poinformuj nas o tym telefonicznie (pod numerem sekretariatu szkoły 605 309 269), razem znajdziemy nowy termin zajęć albo umówimy się na lekcję on-line.
  2. Przed zajęciami zdezynfekuj ręce przygotowanym przez nas płynem do dezynfekcji lub starannie (tj. minimum przez 20 sekund) umyj ręce mydłem.
  3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
  4. Zrezygnuj z podawania ręki na przywitanie.
  5. Używaj tylko własnych przyborów do pisania.
  6. W miarę możliwości zachowaj bezpieczny dystans społeczny (tj. 2 metry) od innych osób znajdujących się w placówce.
  7. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po zajęciach.

Fot. Unsplash

Procedury bezpieczeństwa w szkole

  1. W każdej sali udostępniliśmy uczniom płyny do dezynfekcji.
  2. Po każdej lekcji będziemy odkażać stoły i biurka.
  3. Po każdych zajęciach będziemy wietrzyć pomieszczenia.