Kim jest native speaker?

Native speaker to rodzimy użytkownik danego języka, zwłaszcza nauczyciel tego języka za granicą. Jest to ktoś, kto ma do czynienia z danym językiem od najmłodszych lat, nie musi zastanawiać się nad poprawnością swoich wyrażeń, mówi płynnie, ponieważ jest to dla niego naturalne. Zna także praktyczne zwroty językowe i może zaciekawić anegdotami dotyczącymi kultury i społeczeństwa swojego kraju.

Zalety korzystania z usług native speakera

Zaletą native speakera jest to, że nie rozumie języka polskiego i należy z nim rozmawiać wyłącznie w języku obcym. W przypadku nastolatków zajęcia z native speakerem mogą zmotywować do nauki i rozbudzić chęć poznania obcej kultury. Dobry native speaker pomoże przełamać barierę językową i zmotywuje do wykorzystania zdobytych umiejętności, a wypowiedzi nabiorą płynności. Regularne konwersacje z native speakerem zwiększają poczucie pewności nie tylko uczniów w szkole, ale także osób dorosłych, chcących poprawić swoje umiejętności językowe. Takie zajęcia znacznie poszerzają zasób słów, umożliwiają poznanie zwrotów, idiomów, związków frazeologicznych lub potocznych powiedzonek. Podczas zajęć z native speakerem nie ćwiczy się sztucznych form, które nie są w powszechnym użyciu. Dzięki takim lekcjom można przyzwyczaić się do nowego akcentu, np. przed planowanym wyjazdem za granicę.

Sposoby pracy z native speakerem

Forma nauki z native speakerem zależy od oczekiwań ucznia. Spotkania mogą odbywać się w szkolnej klasie, w domu, w parku czy w kawiarni. Native speakerzy udzielają prywatnych korepetycji oraz prowadzą zajęcia w szkołach językowych. Native speaker wygrywa z polskim nauczycielem, jeśli chodzi o swobodę w prowadzeniu konwersacji. Z drugiej strony polscy lektorzy angielskiego, dzięki odpowiedniemu wykształceniu pedagogicznemu, są w stanie lepiej przygotować plan zajęć i trzymać się wyznaczonego harmonogramu. Popularnością cieszą się również zajęcia prowadzone przez native speakerów na Skypie. Z wiedzy i umiejętności native speakerów można skorzystać, przygotowując się do matury lub egzaminów, chcąc poprawić swoje umiejętności językowe, planując swój rozwój osobisty.

Kto może zostać native speakerem?

Native speakerem może zostać każda osoba, która posiada chęć nauczania swojego ojczystego języka. Jednak sama znajomość języka nie jest wystarczającym przygotowaniem do tego, aby być dobrym nauczycielem. Trzeba posiadać podstawowe umiejętności pedagogiczne, być osobą elokwentną i oczytaną. Nie można popełniać błędów językowych. Istotne są także umiejętności nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem.