Najpopularniejsze certyfikaty językowe

Znajomość języka angielskiego przydaje się zarówno w szkole, jak i w pracy. Dobrym potwierdzeniem naszych kompetencji językowych może być certyfikat językowy. W dzisiejszym artykule prezentujemy najpopularniejsze certyfikaty z języka angielskiego.

Certyfikaty uznawane są one przez szkoły, uniwersytety oraz firmy we wszystkich krajach anglojęzycznych. Zanim podejdziemy do egzaminu, warto zapisać się na kurs językowy, który pozwoli nam rozwinąć kompetencje językowe, uporządkować wiedzę i zapoznać się z zadaniami egzaminacyjnymi.

KET

Key English Test – certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym – A2. Obejmuje podstawowe zdolności pisania i mówienia w języku angielskim.  Wymagane umiejętności językowe obejmują rozumienie prostego tekstu pisanego, krótkich poleceń i wskazówek, przedstawianie się i odpowiadanie na podstawowe pytania.

PET

Preliminary English Test – certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym – B1. Uznawany jest w szkołach wyższych i międzynarodowych korporacjach. Osoba z certyfikatem PET potrafi radzić sobie z codziennymi sytuacjami w języku angielskim, rozumie pisane i mówione komunikaty oraz instrukcje.

FCE

First Certificate of English – dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego pisanego i mówionego na poziomie B2, czyli średniozaawansowanym wyższym. Osoba z certyfikatem FCE potrafi rozumieć tekst pisany i rozmawiać po angielsku na różne tematy. Potrafi również zrozumieć  ludzi mówiących po angielsku oraz włączyć się do dyskusji.

CAE

Certificate in Advanced English – certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie zaawansowanym – C1. Osoba na tym poziomie płynnie posługuje się językiem, potrafi używać odpowiednich struktur językowych, zna gramatykę oraz ma szeroki zasób słownictwa. Egzamin ocenia zdolności językowe w zakresie czytania, słuchania, pisania i mówienia. Zdobycie certyfikatu CAE jest przepustką do certyfikatu CPE, czyli dokumentu potwierdzającego najwyższy poziom kwalifikacji językowych. 

CPE

Certificate of Proficiency in English – certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie native-speakera. Zdanie egzaminu świadczy o opanowaniu przez kandydata zdolności językowych w stopniu porównywalnym do jego języka ojczystego.

TOEFL

Test of English as a Foreign Language – test wielokrotnego wyboru rozwiązywany na komputerze, mający na celu sprawdzenie poziomu znajomości języka w danym momencie. Pozytywny wynik testu wymagany jest kiedy np. chcemy rozpocząć studia w kraju anglojęzycznym. Egzamin sprawdza umiejętności czytania, słuchania i mówienia. Certyfikat TOEFL jest ważny przez 2 lata.

TEFL

Teaching English as a Foreign Language – certyfikat upoważniający do nauczania języka angielskiego, jako języka obcego w kraju nieanglojęzycznym.